Dịch vụ đăng ký sử dụng chứng chỉ bảo mật SSL

1. SSL là gì? – SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt […]

Xem Thêm »